Шандра, І. О. (2020). Торгово-промислові музеї як засіб збільшення товарообігу: світовий та вітчизняний досвід (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (58), 104-123. https://doi.org/10.26565/2220-7929-2020-58-07