Новак, О. С. (2020). Формування нормативно-правової бази пам’яткоохоронної діяльності в радянській Україні (1919–1926 рр.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (58), 57-71. https://doi.org/10.26565/2220-7929-2020-58-04