Гончаров, Г. (2019). Формування геостратегічної концепції З. Бжезинського України (1950 – 2017 рр.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (55), 88-97. https://doi.org/10.26565/2220-7929-2019-55-08