Духопельніков, В. (2018). Участь жінок Харківщини в суспільнополітичному житті Російської імперії (друга половина XIX – на початку XX ст.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (53), 80-90. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/12075