(1)
Стрілюк, О. Національна політика П. А. Столипіна в дореволюційній та радянський історіографії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія» 2014.