(1)
Новак, О. С. Формування нормативно-правової бази пам’яткоохоронної діяльності в радянській Україні (1919–1926 рр.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія» 2020, 57-71.