(1)
Миколенко, Д.; Любавський, Р. Звіт про наукову роботу історичного факультету за 2014 р. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія» 2015, 290-296.