[1]
Сніжко, І. 2019. Пам’ятки давнього кам’яного віку середньої течії Сіверського Дінця – від XІІ Археологічного з’їзду до сучасних досліджень. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 54 (Сер 2019), 63-72.