[1]
Каковкіна, О. 2019. Географія Всеросійських Археологічних з’їздів (1869–1914): на перетині особистих, наукових, політичних інтересів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 54 (Сер 2019), 41-52.