[1]
Куліков, В. 2018. Російська імперська індустріалізація та дискусія про її рушійні сили в історіографії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 53 (Груд 2018), 102-111.