[1]
Духопельніков, В. 2018. Участь жінок Харківщини в суспільнополітичному житті Російської імперії (друга половина XIX – на початку XX ст.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 53 (Груд 2018), 80-90.