Рачков, Є. С. «ЕМБЛЕМИ ЯК ОБ’ЄКТ ВІЗУАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ДО ПИТАННЯ ПРО ЗВ’ЯЗОК ЕМБЛЕМАТИКИ ТА ВІЗУАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ)». Харківський історіографічний збірник, вип. 16, Грудень 2018, с. 208-2, https://periodicals.karazin.ua/historiography/article/view/11892.