[1]
Є. С. Рачков, «ЕМБЛЕМИ ЯК ОБ’ЄКТ ВІЗУАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ДО ПИТАННЯ ПРО ЗВ’ЯЗОК ЕМБЛЕМАТИКИ ТА ВІЗУАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ)», ХIЗ, вип. 16, с. 208-228, Груд 2018.