[1]
С. І. Посохов, «ПОГЛЯДИ М.І. КОСТОМАРОВА НА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ: КОМЕНТАРІ ДО ДИСКУСІЇ ПОЧАТКУ 1860-Х РОКІВ», ХIЗ, вип. 16, с. 152-167, Груд 2018.