Рачков, Є. С. (2018) «ЕМБЛЕМИ ЯК ОБ’ЄКТ ВІЗУАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ДО ПИТАННЯ ПРО ЗВ’ЯЗОК ЕМБЛЕМАТИКИ ТА ВІЗУАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ)», Харківський історіографічний збірник, 160, с. 208-228. доступний у: https://periodicals.karazin.ua/historiography/article/view/11892 (дата звернення: 29Листопад2023).