1. Кісельова Ю.А. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БИОИСТОРИОГРАФИИ: ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КНИГИ // Харківський історіографічний збірник. 2018. (16). C. 291-295.