1. Батуріна С.С. ОБРАЗ «ІНШОГО»: РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В РОСІЙСЬКИХ ПІДРУЧНИКАХ // Харківський історіографічний збірник. 2018. (16). C. 269-281.