1. Рачков Є.С. ЕМБЛЕМИ ЯК ОБ’ЄКТ ВІЗУАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ДО ПИТАННЯ ПРО ЗВ’ЯЗОК ЕМБЛЕМАТИКИ ТА ВІЗУАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ) // Харківський історіографічний збірник. 2018. (16). C. 208-228.