1. Попова Т.М. БИОИСТОРИОГРАФИЯ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО БИОГРАФИЗМА // Харківський історіографічний збірник. 2018. (16). C. 192-207.