1. Литвинова Т.Ф. Н.И. КОСТОМАРОВ И ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА КРЕПОСТНОГО ПРАВА В УКРАИНЕ // Харківський історіографічний збірник. 2018. (16). C. 133-140.