1. Куделко С.М. Н. И. КОСТОМАРОВ И ЕГО ТВОРЧЕСТВО В ОЦЕНКАХ ИСТОРИКОВ ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА // Харківський історіографічний збірник. 2018. (16). C. 122-132.