1. Журба О.І. М.І. КОСТОМАРОВ У РЕПРЕЗЕНТАЦІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ НАРАТИВІВ // Харківський історіографічний збірник. 2018. (16). C. 74-82.