КІСЕЛЬОВА, Ю. А. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БИОИСТОРИОГРАФИИ: ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КНИГИ. Харківський історіографічний збірник, v. 16, p. 291-295, 5 Груд 2018.