РАЧКОВ, Є. С. ЕМБЛЕМИ ЯК ОБ’ЄКТ ВІЗУАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ДО ПИТАННЯ ПРО ЗВ’ЯЗОК ЕМБЛЕМАТИКИ ТА ВІЗУАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ). Харківський історіографічний збірник, v. 16, p. 208-228, 4 Груд 2018.