ЛИТВИНОВА, Т. Ф. Н.И. КОСТОМАРОВ И ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА КРЕПОСТНОГО ПРАВА В УКРАИНЕ. Харківський історіографічний збірник, v. 16, p. 133-140, 4 Груд 2018.