КУДЕЛКО, С. М. Н. И. КОСТОМАРОВ И ЕГО ТВОРЧЕСТВО В ОЦЕНКАХ ИСТОРИКОВ ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Харківський історіографічний збірник, v. 16, p. 122-132, 4 Груд 2018.