[1]
Кісельова, Ю.А. 2018. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БИОИСТОРИОГРАФИИ: ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КНИГИ. Харківський історіографічний збірник. 16, (Груд 2018), 291-295.