[1]
Попова, Т.М. 2018. БИОИСТОРИОГРАФИЯ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО БИОГРАФИЗМА. Харківський історіографічний збірник. 16, (Груд 2018), 192-207.