[1]
Литвинова, Т.Ф. 2018. Н.И. КОСТОМАРОВ И ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА КРЕПОСТНОГО ПРАВА В УКРАИНЕ. Харківський історіографічний збірник. 16, (Груд 2018), 133-140.