[1]
Куделко, С.М. 2018. Н. И. КОСТОМАРОВ И ЕГО ТВОРЧЕСТВО В ОЦЕНКАХ ИСТОРИКОВ ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Харківський історіографічний збірник. 16, (Груд 2018), 122-132.