Фесюк, В., і І. Мороз. «Сучасний стан забруднення атмосферного повітря м. Луцька». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», вип. 54, Червень 2021, с. 345-64, doi:10.26565/2410-7360-2021-54-26.