Мокрицкая, Т. П., і А. Д. Самойлич. «О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ АНАЛИЗА ТЕНДЕНЦИЙ РЕЖИМА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПО ТРАЕКТОРИИ ПРИРАЩЕНИЙ УРОВНЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», вип. 41, вип. 1128, Січень 2015, с. 37-39, https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1046.