[1]
В. Суярко і В. Пересадько, Проблеми забруднення підземної гідросфери промислових регіонів (на прикладі Донбасу), ГГЕ, vol 39, no 1084, pp 112-119, Груд 2013.