[1]
В. Суярко і Л. Іщенко, ГЕОХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ ПОШУКІВ ВУГЛЕВОДНІВ НА СХОДІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ, ГГЕ, no 43, pp 88-93, Трав 2016.