Splodytel, A. (2020) Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану природоохоронних територій, Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (51), pp 234-242. doi: 10.26565/2410-7360-2019-51-17.