1. Корнєєнко С., Чомко Д., Шнюков С., Чомко Ф. Геохімічні критерії кількісної оцінки інтенсивності оґлеєння лесових ґрунтів північно-західного Причорномор’я України // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія». 2017. № 45. C. 147-152.