1. Суярко В., Пересадько В. Проблеми забруднення підземної гідросфери промислових регіонів (на прикладі Донбасу) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія». 2013. № 1084 (39). C. 112-119.