1. Кривошея В. ВІДКРИТТЯ НОВИХ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ НА ВЕСНЯНСЬКОМУ НГКР // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія». 2015. № 1157 (42). C. 23-26.