1. Splodytel A. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану природоохоронних територій // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія». 2020. № 51. C. 234-242.