1. Дєдов О., Пасічняк В., Нагрибецький М. Ґрунти в умовах кліматичних змін: адаптація, реадаптація, преадаптація? // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія». 2018. № 47. C. 100-105.