Fesyuk, Vasyl, Iryna Moroz, Mykola Fedonyuk, Oleksandr Melnyk, and Serhii Polyanskyi. 2023. “Methodology and Practical Implementation of Research of Changes in Forest Coverage of Volyn Region Using Remote Sensing”. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", no. 58 (June), 274-89. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-58-21.