Мокрицкая, Т. П., і А. Д. Самойлич. 2015. «О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ АНАЛИЗА ТЕНДЕНЦИЙ РЕЖИМА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПО ТРАЕКТОРИИ ПРИРАЩЕНИЙ УРОВНЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія» 41 (1128), 37-39. https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1046.