КОРНЄЄНКО, С.; ЧОМКО, Д.; ШНЮКОВ, С.; ЧОМКО, Ф. Геохімічні критерії кількісної оцінки інтенсивності оґлеєння лесових ґрунтів північно-західного Причорномор’я України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», n. 45, p. 147-152, 16 mar. 2017.