SPLODYTEL, A. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану природоохоронних територій. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», n. 51, p. 234-242, 18 jan. 2020.