Суярко, В., & Пересадько, В. (2013). Проблеми забруднення підземної гідросфери промислових регіонів (на прикладі Донбасу). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», 39(1084), 112-119. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/7568