Суярко, В., & Іщенко, Л. (2016). ГЕОХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ ПОШУКІВ ВУГЛЕВОДНІВ НА СХОДІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 88-93. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5748