Фесюк, В., & Мороз, І. (2021). Сучасний стан забруднення атмосферного повітря м. Луцька. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (54), 345-364. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-54-26