Splodytel, A. (2020). Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану природоохоронних територій. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (51), 234-242. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-17