[1]
Суярко, В. і Пересадько, В. 2013. Проблеми забруднення підземної гідросфери промислових регіонів (на прикладі Донбасу). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія». 39, 1084 (Груд 2013), 112-119.