[1]
Splodytel, A. 2020. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану природоохоронних територій. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія». 51 (Січ 2020), 234-242. DOI:https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-17.